Nieuws

Vanaf 2018 ook vakantiebijslag over overwerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever ook het minimumloon betalen voor overwerk. Dit is geregeld door aanpassing van het loonbegrip in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Daar staat nu dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt met ingang van 1 januari 2018. Dit betekent dat een werknemer vanaf 1 januari 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook op vakantiebijslag over zijn overwerkloon. Een CAO kan afwijken van de verplichte betaling van vakantietoeslag over overwerk.

Meer nieuws


Samenwerking

De adviseurs van Bond Administratie werken nauw samen met diverse beroepgroepen als verzekeraars, financiers en fiscalisten. Meer over de voordelen »

Blijf up-to-date!

Wie zakelijk up-to-date wil blijven abonneert zich op onze nieuwsbrief en volgt ons via Social Media.
Ik ontvang graag de nieuwsbrief »